Lederskifte

Ingjerd Aaraas har sittet i 18 år som leder i Brekke & Strand Akustikk AS og opplever det nå som naturlig at selskapet ser seg om etter ny leder.

Styret vil sammen med Ingjerd legge en god plan for lederskiftet og avklare hvilken rolle hun skal ha videre i selskapet. Vi er enige om at Ingjerd sitter som Administrerende Direktør frem til sommeren, sier styreleder Geir M. Aarstad.

I Ingjerds 18 år som leder har selskapet hatt en meget sterk utvikling:

  • Antall ansatte har gått fra 19 til 94
  • Omsetningen har gått fra 20 til 130 mill NOK
  • Alle år har gitt positive resultater både for selskapet og eierne
  • Gjennomført mange store prestisjeprosjekt innen fagområdet

Fra et lite kontor i Oslo har selskapet utviklet seg til å bli et av de ledende spesialistselskap innen akustikk, støy og vibrasjoner i Skandinavia. Vi har i dag kontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Göteborg og Stockholm.

Styret vil gjerne takke Ingjerd for den flotte jobben som hun gjør for selskapet.

 

Kontakt for ytterligere informasjon:

Geir M. Aarstad, 934 38 803, geiraarstad@graainvest.no

Ingjerd Aaraas, 913 76 849, ia@brekkestrand.no

 

Livsvitenskapsbygget

Statsbygg har signert kontrakter for over 1,8 milliarder kroner til det som skal bli Norges største universitetsbygg, det nye Livsvitenskapsbygget i Oslo.

– Livsvitenskapsbygget blir den største satsingen ved Universitetet i Oslo noensinne. Prosjektet gjennomføres med Statsbygg som byggherre på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Med disse kontraktene på plass kan vi snart ta fatt på byggingen, sier Statsbyggs byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg.
Det nye Livsvitenskapsbygget – bygget som blir Norges største forsknings- og undervisningsbygg – er Statsbyggs største byggeprosjekt, og har en samlet kostnadsramme på om lag sju milliarder kroner inkludert vitenskapelig utstyr. Bygget skal stå ferdig på øvre del av Blindern i 2024.

Bygget skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid mellom fag som kjemi, farmasi og andre livsvitenskaper. Det 66.700 kvadratmeter store bygget skal huse 1.600 studenter og 1.000 ansatte ved Universitetet i Oslo, næringsliv og andre samarbeidspartnere.
Beliggenheten i Gaustadbekkdalen, sentralt i Oslo, legger ifølge Statsbygg til rette for et strategisk samarbeid med Oslo universitetssykehus, Forskningsparken og næringslivet i Oslo.
Statsbygg har inngått kontrakt med OneCo om elkraft, IKT og svakstrøm på til sammen 600 millioner kroner, som er en av de største kontraktene som noen gang er inngått i Norge innen dette fagområdet. Rørarbeider, med en verdi på om lag 300 millioner kroner, tildeles til AF Energi- og miljøteknikk. GK Inneklima fikk kontrakten om ventilasjon for om lag 210 millioner.

HENT AS er tildelt den største kontrakten på om lag 710 millioner kroner. Denne gjelder innredning av bygget, og omfatter vegger, himlinger, dører, trapper, laboratorieinnredning, kjøkkeninnredninger og skranker. Denne kontrakten kommer i tillegg til milliardkontrakten selskapet har for grunnarbeider, råbygg, tak og fasade.

Brekke & Strand er rådgivende ingeniør innen akustikk, støy og vibrasjoner.

Artikkel og bilde: bygg.no.

Nytt Nordic Choice hotell på Hasle

AF Gruppen har inngått avtale med Hasle Linje 2 AS (Höegh Eiendom og AF Eiendom) om bygging av et nytt Nordic Choice Hotel og kontorbygg på Hasle i Oslo.

Det skriver AF Gruppen i en børsmelding fredag.
Avtalen omfatter bygging av hotell og kontorbygg på seks etasjer samt felles kjeller over to plan. Totalt bruttoareal er ca. 21 000 kvadratmeter.
Hotelldelen, som har 217 rom utvikles i samarbeid med Nordic Choice Hotels.

Bygget skal oppnå energimerke A, passivhus, sertifiseres som bærekraftig bygg etter miljøklassifiseringen BREEAM-NOR – «Very good», og gjennomføres med fossilfri byggeplass.
Bygget blir gjennomført som en totalentreprise og har en verdi på 490 millioner kroner eks mva. Byggestart er 1. kvartal 2019 med ferdigstillelse i 1. kvartal 2021.
– Hasle har blitt et populært sted å bo og jobbe. På kort tid har det vokst frem som et nytt og moderne område. Sammen med Höegh Eiendom ser vi frem til å få på plass et miljøvennlig hotell og kontorbygg som vil fremme områdets attraktivitet, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Brekke & Strand er rådgivende ingeniør innen akustikk.

Artikkel og bilde: bygg.no.

Meierikvartalet

Vi er tiltransportert samspillsentreprisen med BundeBygg!

For Meierikvartalet Utvikling AS har Stor-Oslo Eiendom inngått kontrakt med BundeBygg AS om utvikling av prosjektet Meierikvartalet på Lillestrøm.
Meierikvartalet skal gjennomføres som en samspillsentreprise.
Det totale kontraktspotensialet er på cirka to milliarder kroner og prosjektet Meierikvartalet skal etter en utviklingsperiode bygges i flere byggetrinn i løpet av tidsperioden 2020 til 2024.
– BundeBygg er en samarbeidspartner vi har jobbet med i mange år, og tildelingen av denne kontrakten bekrefter vår tillit og gode relasjon til selskapet, sier Mathis Grimstad, adm. dir. i Stor-Oslo Eiendom i en melding.

I en samspillsentreprise kontraheres en samspillsgruppe bestående av entreprenøren og de viktigste prosjekterende. Byggherre og entreprenør samarbeider om prosjektet fra tidlig fase, med mål om å sikre gjennomføring og kostnadsrammene.
– For BundeBygg er dette en milepæl i vår historie. At det er en samspillsentreprise, gjør oss ekstra stolte over å bli valgt som entreprenør for Meierikvartalet. Samspill er nemlig selve grunnsteinen BundeBygg er tuftet på, sier adm.dir. i BundeBygg, Ole Kristian Berg.

Stor-Oslo Eiendom ønsker gjennom denne kontrakten å utnytte bransjens kompetanse ved tidlig involvering i et åpent og tillitsfullt samarbeid, sier prosjektansvarlig hos Stor-Oslo Eiendom Karsten Hjertholm.
BundeBygg ønsker vil gjennom dette prosjektet å videreutvikle samspillsmodellen, mellom entreprenør og byggherre, men også mot underentreprenørmarkedet.
– Vi vil også innføre nye digitale prosesser i utvikling- og byggefasen, for å optimalisere hele byggeprosjektes verdikjede, sier adm.dir. i BundeBygg Ole Kristian Berg.
Prosjektet har satt seg høye mål når det kommer til miljø og innovasjon, blant annet ved å BREEAM-sertifisere kvartalet.

Artikkel: bygg.no.
Bilde: Stor-Oslo Eiendom

Hvordan er klangen i en plastboble?

Det skal vi finne ut i prosjektet UiO-Nytt utstillingsveksthus, som vi nå jobber med for Statsbygg.
Arkitekt er Stein Halvorsen Arkitekter AS, som vant den åpne arkitektkonkurransen for prosjektet høsten 1998.

Universitetet i Oslo har hatt botaniske samlinger helt siden 1814. Nytt utstillingsveksthus på Tøyen skal delvis erstatte nåværende utstillingsveksthus Palmehuset fra 1868 og Victoriahuset fra 1876, som ikke lenger ivaretar museets behov.
Taket i utstillingsveksthusene skal lages av såkalt EFTE materiale, i praksis et tak i gjennomsiktig plast. Inne i plastboblene blir det tropisk- og middelhavsklima, og den største av veksthusene vil være en elliptisk plastboble med høyde ca. 25 m.

Bilde: Stein Halvorsen Arkitekter AS

Norge får likevel nytt Vikingtidsmuseum

Som en del av Granavold-erklæringen har Høyre, Frp, Venstre og KrF blitt enige om at det skal bygges et nytt museum for vikingskipene og vikingtidssamlingene.

I erklæringen heter det at regjeringen skal starte arbeidet med bygging av Vikingtidsmuseet på Bygdøy. Kunnskapsminister Iselin Nybø (V) og rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo markerte at det er gitt klarsignal for byggeprosjektet i Vikingskiphuset på Bygdøy fredag.
– Det gjør at vi kan sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden. Dette er verdensarven vår, den skal vi ta vare på, og jeg er svært glad for at all tvil nå er borte – nå skal det bygges nytt vikingtidsmuseum, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Det nye museet blir på 13.000 kvadratmeter, hvorav 5.000 kvadratmeter blir utstillingsareal. Siktemålet er å skape et levende museum med utstillinger som oppdateres og formidler vikingtiden på en stimulerende måte.
I tillegg blir det butikk, restaurant, mulighet for å holde arrangementer og en museumspark.
– Av alle bygg og byggeprosjekter som er klare til å få startbevilgning, er jeg veldig glad for at den nye regjeringen har løftet fram Vikingtidsmuseet. Dette var viktig for Venstre, og vikingarven er viktig for landet, sier Nybø.

Vikingtidsmuseet på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. I museet finnes gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberg og Borre.
Det viktigste målet med et nytt museum er å sikre tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av vikingtiden, økt sikkerhet for vikingtidssamlingen og gi bedre arbeidsforhold for de ansatte.

Museumsdirektør Håkon Glørstad mener det er avgjørende for samlingens sikkerhet å få på plass et nytt museum så raskt som mulig.
– Vi har lenge visst at vi må gjøre noe for å sikre dem på en forsvarlig måte for fremtiden, og her betyr faktisk tiden noe. At regjeringen nå går inn for dette er helt fantastisk. Vi vil gjerne takke kunnskapsminister Iselin Nybø for å ha løftet fram denne saken i de avgjørende forhandlingene sier han i en pressemelding.

UiO-rektor Svein Stølen er svært glad, men også lettet. Det var stor skuffelse på universitetet da museet ikke kom med i det endelige statsbudsjettet for 2019, som ble vedtatt før jul.
– Det har gitt flere ved UiO søvnløse netter. Nå er vi inne i en ny fase. Dette er viktig for kultur- og kunnskapsnasjonen Norge og for Universitetet i Oslo, fastslår fast.

Artikkelen er hentet fra bygg.no.

Flatåshallen

Med Flatåshallen har Trondheim fått sin første innendørs fotballbane. Og den er granulatfri – en kvalitet som bare fire andre kunstgressbaner i Norge kan skilte med.

Det ruvende nye hallanlegget ved Flatåsen skole – som ligger en mil sør for Trondheim sentrum – inneholder mer enn fotballhall: Først og fremst en flott flerbrukshall, med fasiliteter ikke bare for håndball, men også volleyball, basket og innebandy. Hver av hallene har sine tidsmessige garderober.

Hallkomplekset rommer diverse vrimlearealer og lokaler myntet på sosiale aktiviteter. Ett eksempel på at Flatåshallen, i tillegg til å være et idrettsanlegg, også har en «storstue-funksjon» i bydelen, er at fotballhallen på fredags ettermiddager er øremerket for ungdomsklubb.

Artikkel og bilder: bygg.no.

Møllers Hage

Gamle næringslokaler i Peter Møllers vei på Løren i Oslo er jevnet med jorden, og erstattet av tre moderne boligblokker og en stor felles hage med pergola, sjakkbrett og parseller.

Nye Møllers Hage på Løren i Oslo ferdigstilles i slutten av november. Den store tomten i tidligere Peter Møllers Vei 15 bestod av næringslokaler før bygge-prosjektet startet opp i 2016.

Etter to og et halvt år med byggingen er de gamle lokalene blitt erstattet av tre moderne boligblokker med i alt 165 leiligheter.

I den største blokken blir det også næring i første etasje, og tomten endrer navn til Peter Møllers Vei 25 – 45. Byggene knyttes sammen av en stor, felles parkeringskjeller.

– Alle leilighetene er solgt, men det er ikke bestemt ennå hva slags næring som kommer i første etasje. Leilighetene har vanlig moderne standard, og flere av dem har god utsikt over byen. Samtlige boliger har egen balkong, takterrasse eller mark-terrasse, sier prosjektleder Målfrid Holme i Skanska Norge AS, som er totalentreprenør.

Det er Skanska eiendomsutvikling som er byggherre, og prosjektleder John Are Johansen sier de er svært fornøyde med byggeprosjektet.

– Både leilighetene og uteområdene er blitt veldig fine. Prosjektet har også truffet markedet veldig godt. Leilighetene ble lagt ut for salg høsten 2015, og ble utsolgt i løpet av 2016. Det er svært bra når det er snakk om 165 leiligheter, sier han.

Artikkel og bilder: bygg.no.

Sola Airport Arena – bygg A

Ved Sømmevågen i Sola kommune har Skanska Norge ført opp et av landets mest avanserte og energi vennlige kontorbygg.

Bygget er tegnet av G Arkitekter og ført opp av Skanska Norge i totalentreprise for byggherren Sømmevågen III. Byggestart var i april 2017, og det ble tatt i bruk i oktober i år.

Prosjekteringsleder Elisabeth Lauvnes i Skanska Norge forteller at de har møtt på diverse utfordringer i både prosjekteringsfase og byggefase og at prosjektets tidsramme som følge av dette har blitt lengre enn først tenkt.
– Dette har også gitt prosjektet muligheter til tekniske løsninger som fikk plass i bygget. Bygningskropp er delvis endret og tekniske løsninger er vesentlig oppgradert, sier Lauvnes.

Lauvnes sier at hun har lært mye om fremtidens bygg av dette prosjektet, og om bygningskropp og tekniske installasjoner i energieffektive bygg og om solenergi og batterilagring. Det ble praktisert BIM under prosjektering og oppføring, og det vil bli søkt om BREEAM Excellent-sertifisering.

Bygget er 3.000 kvadratmeter og har tre etasjer over bakkenivå og kjeller under en tredjedel av bygget. I tillegg til kontor-landskap rommer bygget dataverksted, garderober, trimrom og et atrium som til daglig rommer kantine, men som også kan brukes til ulike eventer. Det er cirka 130 kontorarbeidsplasser i bygget. Dataselskapet Atea leier hele bygget.

Systems architect Pål Bjelland i Atea sier at byggets tekniske infrastruktur i stor grad er basert på en bruk av åpne systemer som kjører på en konvergert infrastruktur.
– Dette gir en interoperabilitet, fleksibilitet og robusthet som er unik i forhold til nye bygg i dag. Det gir helt nye muligheter både i forhold til drift av bygg og fornøyde leietakere, sier Bjelland.

Tomten ligger ved Sømmevågen, rett øst for nordre del av rullebanen på Stavanger lufthavn Sola. På grunn av kvikkleire er byggets kjeller forankret til fjell. Resten av bygget står på stålkjernepeler. Det er gjort klart for tilgang til et parkerings-anlegg i neste byggetrinn via en kulvert. Under bygget er det lagt membran og brønner for utlufting av radongass.

Bygget er trekantet med avrundete hjørner. Kjeller og fundamenter er støpt vanntett ferdigbetong. Bærende konstruksjon over bakkenivå består av stål og hulldekker. Taket er flatt, isolert og tekket. Over atriet midt i bygget er det et glasstak. Hele bygget har en dobbel glassfasade utenpå klimavegg.

Det er tepper og flis i kontorer og fellesareal, belegg i trapper og industriparkett i atrium/kantine. I første etasje er det faste vegger og systemhimlinger. I andre og tredje etasje er det åpne kontorlandskaper med datagulv, få vegger og med faste himlinger med lydabsorbenter. I disse etasjene er det glass mellom atriet og kontorlandskapene, noe som gjør bygget meget transparent. I første etasje er det to møterom med foldevegger.

Hele artikkelen og bilder: bygg.no.

Oasen Storsenter

Kruse Smith Entreprenør har utvidet Oasen Storsenter på Norheim i Karmøy kommune med 10.000 kvadratmeter.

Den nye delen av kjøpesenteret har to etasjer over bakkenivå og en parkeringskjeller. I første etasje er det en stor Meny matvarebutikk, apotek og et spisested. I andre etasje skal sportsutstyrskjeden XXL inn, mens underetasjen rommer parkering.

Oasen Storsenter er eid av Olav Thon Eiendom. Hille Melbye Arkitekter har tegnet utvidelsen og Kruse Smith Entreprenør har utført byggearbeidet i en totalentreprise.

Rivning startet i mars 2017, og i mai samme år startet byggingen. 11. oktober i år ble første etasje og underetasjen i den nye delen tatt i bruk.

Prosjektleder Tore Jacobsen i Kruse Smith Entreprenør forteller at byggingen har gått greit, uten spesielle utfordringer. Byggeleder Svein Aase sier at det ble praktisert BIM under byggearbeidet.

Sivilarkitekt Berit J. Markeseth i Hille Melbye Arkitekter sier at den nye fløyen har en enkel form som følger tomtegrensens linje mot vest.

– Det dannes en rombeformet plan som gir et spisst hjørne mot sørvest. Tegl, type Iluzo Grijs fra Wienerberger, er hovedmaterialet. Det gjør at tilbyggets materialbruk knyttes sammen med eksisterende senters tegl- og betongfasader. Det nye bygningsvolumet åpnes med store glassvegger i noen felt slik at man får kommunikasjon mellom inne og ute. Spesielt blir det spisse hjørnet forsterket av en sikk-sakk formet glassvegg. Inngangspartiene i nord og sør er skåret inn i murbygget med skrå glassfelt og inngangsdører. De skrå glassfeltene har solskjerming av perforerte metallplater i et bladmønster, levert av Alutile. Bladmønsteret finner man også andre steder i den eksisterende senterdelen, sier Markeseth.

Markeseth sier at vareinntaket også er formet som en nisje i hovedvolumet. Kledningen i alle nisjene har en fargebruk som relaterer til eksisterende senters teglfarge. Den samme rødlige fargen er også benyttet for å angi hovedferdselsårer inne i bygget slik som heissjakter og rom rundt rullebånd.

– Tilbygget med den nye vareleveringen vil rydde opp i en meget kaotisk trafikksituasjon ved at varelevering skilles fra person-trafikken og ledes på vestsiden av tilbygget. Parkeringsplassene vil opparbeides med ryddig mønster, tydelige gang-linjer og flere HC/familieplasser. Det er trinnfri adkomst til tilbygget via begge innganger. I sør kan man kjøre ned til parkeringskjeller og derfra er det adkomst med heis eller rullebånd opp i senteret.

Prefabrikkert

Oasen Storsenter ligger på Norheim i Karmøy kommune, rett nordøst for fastlandssiden av Karmsundbrua. Jacobsen sier at tomten har fjellgrunn og at det er sprengt ut 16.000 kubikkmeter faste masser.

Aase sier at utvidelsen ligger i et rombeformet tilbygg.

– Bærende konstruksjon består av prefabrikkerte søyler, dragere og hulldekker, samt noen plasstøpte dragere og en stor drager av stål i en skråvegg i andre etasje, forteller Aase.

Taket er flatt, isolert og tekket med takbelegg. Fasadene har teglforblending mot nord, vest og sør. På nord- og sørsiden er det også store glassfelt. Over innganger er det Alutile. Det er også brukt noen fasadeplater. Det er flis på gulvet og en plassbygd spilehimling i fellesareal.

Ingen fraværsskader

Det er i snitt 300 millimeter isolasjon i taket og 200-250 millimeter i yttervegger. Alle vinduer og glassfasader er i aluminiumskarmer. Sammen med tegl og fasadeplater gir dette lang levetid og enkelt vedlikehold. Bygget har universell tilgjengelighet.

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek10.

Da aktiviteten var på topp var cirka 150 personer med, og Oasen Storsenter er utvidet uten fraværsskader.

Tekst og bilder: bygg.no.